facebooktwittermail

Tuff kritik mot fas 3-reglerna

Arbetsgivare kan tjäna mer pengar än den arbetslöse. Dålig ersättning för krävande arbete är bara en del av kritiken mot fas tre i jobb- och utvecklingsgarantin.

Den som har varit arbetslös i mer än 450 dagar ska erbjudas någon form av jobb. Skogsstyrelsen är en av de arbetsgivare som tar emot långtidsarbetslösa, som kommit in i fas tre i jobb- och utvecklingsgarantin.

Runt om i landet jobbar totalt 288 långtidsarbetslösa för Skogsstyrelsen. Men många av de totalt drygt 26 000 som just nu är i fas tre hamnar hos kommunerna.

Får inte studera


Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas har kritiserats av många, bland annat för att de arbetssökande inte får studera samtidigt.

Annan kritik handlar om att arbetsgivaren drar fördel av gratis arbetskraft eftersom arbetsgivaren inte betalar någon lön, arbetsgivaravgift eller försäkring utan i stället får 225 kronor per person och dag.

Det är ibland mer än vad den arbetssökande får. Ett aktivitetsstöd kan vara så lågt som 223 kronor per dag och i fas tre är det inte alla som får aktivitetsstöd utan kan vara hänvisade till att söka försörjningsstöd från kommunen.

Säkert arbete


Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljökraven är uppfyllda, arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt och arbetsgivaren ska tillhandahålla nödvändig utrustning, och skyddskläder.

Den arbetssökande är försäkrad genom Arbetsförmedlingen. Men skogsarbete är inte ett riskfritt jobb och kritik kommer från fackförbundet GS som bland annat organiserar skogsarbetare.

Facket har sett att gällande regelverk inte alltid följs.

- Sen menar jag ändå att sådana här arbetsuppgifter där maskiner används inte är lämpliga för praktik, säger Tommy Andersson som är avtalssekreterare. Birgitta Sennerdal