facebooktwittermail d

TTIP-förhandlingar intensifieras

Takten i förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA måste höjas, det är parterna överens om.

På tisdagen träffades EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsminister Michael Froman i Washington D.C. Mötet resulterade i en gemensam ambition att intensifiera förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal, kallat TTIP.

Arbetet är redan försenat. När det började i mer formell mening 2013 var siktet satt på att ha det klart i år. Det kommer inte att hända. Den mest optimistiska prognosen, eller möjligen förhoppningen, är att avtalet ska vara färdigförhandlat innan Barack Obama lämnar Vita huset i januari 2017.

Förhandlingsgrupperna ska ha mer kontakt, och de båda handelsansvariga uppmanar sina förhandlare att visa "kreativitet och flexibilitet för att nå framsteg på alla områden", skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

I förra veckan presenterade Cecilia Malmström ett förslag för ny utformning av den tvistlösningsmekanism mellan stater och företag som vållat mest motstånd mot TTIP i EU. Det förslaget mötte snabbt kritik bland amerikanska företag som anser att det inte ger tillräckligt skydd för investerare.

Nästa formella förhandlingsrunda hålls i oktober.