facebooktwittermail d

Trots rekordpriser - 2022 mellanår för finska skogsägare

2022 var virkespriserna i Finland rekordhöga. Trots det var lönsamheten i skogsbruket medelmåttig, bland annat eftersom inflationen var högre än prisökningarna.