facebooktwittermail d

Trots räntehöjningar – stark marknad för skog och åkermark

Riksbankens höjningar av styrräntan påverkar inte marknaden för skog och åkermark i närtid, men framtiden är fortfarande oviss.  

– Marknaden är stark och den fungerar, säger Markus Helin på Ludvig & Co.