facebooktwittermail

Tror på träflis för hamnen

Efter ett lyckat projekt vill man i Halmstad hamn skeppa ut fler fartygslaster med flis som blir bioenergi i värmeverk.

Under vintern har ett försökssamarbete genomförts med två stora skogsbolag och det lär bli fler affärer i framtiden, uppger Sveriges Radio Hallandsekot.

Flis för bioenergi tror Halmstad hamns försäljningschef, Göran Lindgren på. Hamnen fraktar även sågade trävaror i stora volymer. Men sågverken har tappat i konkurrenskraft och i bioenergi ser han en framtidsbransch.

Ännu rör det sig om mindre volymer flis som skeppats ut från Halmstad hamn, men det kommer att bli större export i framtiden.

- Det är jag övertygad om. Jag är övertygad om att den volymen som vi har nu, som är ett prov, kommer bli betydligt högre mot hösten. Det är ju även de kundkontakterna som vi har nu som kan falla ut och ge de här volymerna som vi kan komma igång med, säger Göran Lindgren till Hallandsekot. ATL.nu