facebooktwittermail

Tropisk skog lockar svenska bolag

Svenska bolag äger trädplantager för miljarder i tropiska och subtropiska skogar. Och investerar nya pengar. Det visar en kartläggning som ATL gjort. "Den eukalyptus vi planterar där är avverkningsmogen från sju år", säger Ola Hildingsson på Silvi Capital, som sålt skog i Baltikum och köpt i Laos och Paraguay.

FOTO: MOSTPHOTOS

Totalt kontrollerar bolag med betydande svenska intressen 843 967 hektar skogsmark i tropiska och subtropiska områden. Det visar en granskning som ATL har gjort.

Den nyaste aktören är Silvi Capital där Ola Hildingsson är styrelseledamot. Han var VD för Domsjö Fabriker AB som 2011 köptes av en kapitalstark indisk köpare.

"Finns helt andra förutsättningar"

För tre och ett halvt år sedan investerade några av Domsjös intressenter i skog i Lettland. Den är nu såld. Pengar och fokus har flyttat söderut.

– I tropiska områden som Sydamerika och Asien finns det helt andra förutsättningar, säger Ola Hildingsson.

I Kina, Brasilien, Chile och Uruguay har efterfrågan på skog fått priset att stiga. Silvi Capital har valt att satsa i Paraguay, där marken köps, och i Laos, där man köper nyttjanderätter av staten.

– Vi förvärvar lågproduktiv betesmark, närmast impediment, som kan omvandlas till högproduktiv skogsmark med en avkastning på 50 kubikmeter per hektar och år. Vi markbereder och skapar odlingsförutsättningar, dränerar och planterar, säger Ola Hildingsson.

Ingen tillbakagång i sikte

Eftersom satsningen bygger på export är närhet till djuphamn viktig.

– Världen står inför en väldig fiberbrist om tio, femton år. Minskad tidningsproduktion får många människor att tro att skogsindustrin är på tillbakagång, men det är fel. Tillväxten av mjukpapper och förpackningar till e-handeln är stark, inte minst i Asien med Kina som största marknad.

Någon konflikt med lokalbefolkningen säger sig Ola Hildingsson inte riskera i Laos och Paraguay.

– Vi arbetar nära den lokala befolkningen och skogsbruket kombineras med så kallad agroforestry där man odlar grödor mellan skogsodlingarna.

Mött motstånd

Men konflikter är vanliga. Västerås stift har satsat delar av sina prästlönetillgångar på att odla skog i Afrika och mött mycket hård kritik från lokalbefolkningens organisationer. Investeringen gjordes i samarbete med en norsk kyrkofond. Verksamheten har nu slagits samman med norska Green Resources där stiftet äger två procent av aktierna.

Västerås stifts jägmästare Erik Ling satt till i år i styrelsen för Green Resources.

– Vi har dragit oss ur det där. Vi investerade 50 miljoner kronor och har gjort ett antal nedskrivningar. Att driva skogsprojekt i Afrika är inte så lätt, säger Erik Ling.

Stora Enso störst

Aktierna ägda av Prästlönetillgångar i Västerås stift var sista december 2015 bokförda till 16,3 miljoner svenska kronor.

Andra svenska industriella ägare anlägger plantager för att försörja sin egen regionala industri med råvara. Störst är Stora Enso med trädplantager i tropiska och subtropiska områden i Brasilien, Uruguay, Kina och Laos där de kontrollerar 597 267 hektar.

En annan är Consafe-grundaren Christer Ericsson vars bolag JCE Group har ett större innehav i Chile där det också driver sågverk och pelletsfabrik.

Ytterligare en är Göteborgsbaserade Forwood som erbjuder småsparare att bli delägare i teakodlingar i Panama.