facebooktwittermail d

Trolle Ljungby fick rätt i tvist med länsstyrelsen

Trolle Ljungby fick sina villkor för djurhållning ändrade i mark- och miljödomstolen.

Flygbild över godset Trolle Ljungby i Fjälkinge utanför Kristianstad.
Godset Trolle Ljungby i Fjälkinge utanför Kristianstad har ansökt om tillstånd för djurhållande verksamhet hos länsstyrelsen. Arkivbild från 2005. FOTO: STAFFAN ANDERSSON/TT

Det skånska godset Trolle Ljungby i Fjälkinge utanför Kristianstad har ansökt om tillstånd för djurhållande verksamhet hos länsstyrelsen och fått det förenat med ett antal villkor som företaget i vissa delar ansåg var orimliga. 

Ett av villkoren var att högst 15 kilo fosfor per hektar och år fick spridas på fosforklass 5 om marken har ”låg fosformättnad och hög fosforbindningskapacitet”. Bolaget vände sig i sin överklagan mot att begreppen var otydliga. Vad hög och låg innebär fanns inte definierat och att ta reda på markens beskaffenhet i det avseendet skulle vara väldigt kostsamt, enligt bolaget.

Trolle Ljungby fick medhåll av Mark- och miljödomstolen som ansåg att det var olämpligt att införa begrepp som inte var definierade och strök kravet. Länsstyrelsen fick inte heller igenom sitt andrahandsyrkande som domstolen också ansåg riskerade att bli godtyckligt.

Anna Starck, miljörådgivare på HIR Skåne, har bistått bolaget.

– Vi hoppas att domen generellt kan bidra till att myndigheter än mer inser vikten av att skapa tydlighet och lokal förankring i sina beslut och formuleringar. Förhoppningsvis kan domstolens resonemang vara vägledande även vid andra prövningar i samma fråga, säger hon i en kommentar.