facebooktwittermail d

”Syftet med certifieringen måste bli tydligare”

FSC har svårt att enas om en ny standard för mindre skogsägare.

– Syftet med certifieringen måste bli tydligare och den måste bli enklare, inte mer detaljreglerad, säger Tomas Rahm, Södra.