facebooktwittermail d

Trenden tydlig- HVO-dominerar alltmer

HVO dieseln blir allt mer dominerande som biodrivmedel i Sverige.

Trenden är tydlig. HVO-dieseln ökar för fjärde månaden i rad i Sverige. Försäljningen steg för HVO, både som inblandning i fossil diesel och som ren 100- procentig, HVO Biodiesel.

Bakom rekordmånaden ligger skattebefrielsen som tydligt gynnar HVO samtidigt som skatt på både rapsdiesel och etanol skapar problem för dessa bränslen.

Jämfört med månaden innan är försäljningsökningen 15 procent för den rena HVO-dieseln och för första gången säljs mer HVO 100 än all rapsdiesel tillsammans, framgår av SCB: statistik, som Svebio uppmärksammat.

"Vi är glada för utvecklingen inom HVO men samtidigt är det angeläget att så snart som möjligt komma till en situation där alla biodrivmedel beskattas lika", säger Svebios vd Gustaf Melin i ett pressmeddelande.

Enligt Gustaf Melin leder detta till onödigt hög användning av fossil bensin och diesel och utsläpp av fossil koldioxid.