facebooktwittermail d

Svenskarna väljer mer svenskt i matkassen

Förtroendet för produkter från Sverige går mot rekordhöjder, enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Svenskarna fortsätter att välja svenska livsmedel. "Från Sverige"-märkningen beskrivs som en framgångssaga och viljan att stoppa svenska livsmedel i matkassen har inte varit större.

– Vi har sett ett växande fokus och intresse för just svenska produkter. Det är väldigt tydligt vad de svenska konsumenterna vill prioritera, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen till ATL.

Ursprung spelar roll

Livsmedelsföretagen har nyligen frågat 1 000 svenskar hur viktigt det är att maten och drycken de konsumerar består av svenska råvaror. Hela 85 procent uppger att svenskt ursprung är mycket eller ganska viktigt. Det är en ökning med 4 procentenheter från en redan hög nivå från senaste mätningen 2014.

– Det är en påfallande hög siffra, mycket glädjande men inte så förvånande. Vi har gjort många andra mätningar som går i samma riktning, säger Jimmy Sandell.

Tydligare vad som är svenskt

Det finns flera förklaringar till utvecklingen. Bidragande faktorer är rekordhögt förtroende för svensk livsmedelsproduktion, fortsatt stort intresse för att handla närproducerat och strängare svenska djurskyddslagar. Framgångarna med märkningen "Från Sverige" har också gjort det tydligare för konsumenterna att välja inhemskt i matbutikerna.

– Svenska varor blir det som man föredrar. Från Sverige-märkningen är en framgångssaga. Märkningen kom till i all sin enkelhet, på grund av konsumenternas efterfrågan, säger Jimmy Sandell.

Konventionellt hellre än eko

Undersökningen visar också att ekologiska produkter från utlandet är ganska chanslösa om det finns svenska konventionella varor att välja i stället. Drygt två tredjedelar, eller 72 procent av de tillfrågade uppgav att de väljer svenskt i stället för ekologiska varor från ett annat land.

Hur ska ni jobba för att hålla i utvecklingen?

– Det är viktigt att vi är tydliga med svenska mervärden. Det kommer också krävas mer produktutveckling och innovation och att vi står oss i en internationell konkurrens, inte minst när det kommer till att erbjuda hälsosamma produkter som allt fler efterfrågar.

LÄS MER: Så går nötköttsproduktionen

LÄS OCKSÅ: Kraftig inbromsning för ekomat

Frågesport: Vad kan du om veckan som gått?