facebooktwittermail d

Trenden bruten: De svenska fåren blir fler igen

Efter flera år med minskande antal djur inom fårnäringen har vinden vänt, enligt ny statistik. 

En tacka i profil.
På ett år har antalet får blivit 20 000 fler i Sverige, enligt Jordbruksverkets sammanställning. FOTO: CECILIA PERSSON

Det är fåren som sticker ut när Jordbruksverket presenterar ny statistik över antalet lantbruksdjur i Sverige. 

Stämmer Jordbruksverkets beräkningar har antalet får ökat med lite drygt 20 000 djur på ett år, och uppgår totalt till 523 000 djur. Det betyder att de svenska fåren har blivit 4,5 procent fler.

Det innebär att de senaste årens trend med minskande djurantal brutits. 

Stor påverkan av torkan

Torkan 2018 fick drastiska följder för fårnäringen. Många djurägare tvingades slakta sina tackor och antalet lamm var så få året efter att till exempel HK Scan höjde lammpriset mitt under höstslakten, något som aldrig tidigare skett. 

Sedan dess har noteringen på svenska lamm varit hög och efterfrågan rekordstark, men det tar tid att bygga upp besättningar igen. 

– På gårdar med både får och nötkreatur var det ofta fåren man slutade med under torkan. Sedan tar det ju minst 18 månader innan man får slaktlamm igen om man börjar från början. Men vi tror att det går åt rätt håll nu, sa Theres Strand, ansvarig för branschfrågor vid Svenska Köttföretagen till ATL förra året.

Jordbruksverkets statistik handlar om antalet lantbruksdjur i juni i år och jämförs med samma period förra året. Inom fårnäringen visar siffrorna att företagen med tackor och baggar har blivit fler och ökat med 6,7 procent på ett år till knappt 8 500 stycken. Av dem bedriver merparten, 6 712 företag, också lammproduktion. 

Det är fortfarande en bra bit kvar till rekordåret 2011, då det uppskattades finnas fler än 600 000 får i Sverige.  

Här finns den senaste statistikrapporten från Jordbruksverket. 

Får, Gris och Nöt - några siffror 

Totalt antal djur juni 2021 (2020 års siffror inom parentes), enligt Jordbruksverket: 

ÖKAR 

Får och lamm

Juni 2021: 523 667 (501 153)

Nötkreatur (totalt inklusive mjölkkor)

Juni 2021: 1 453 309 (1 452 982)

MINSKAR:

Totalt gris:

Juni 2021: 1 350 905 (1 367 755)

Totalt mjölkkor:

Juni 2021: 301 850 (303 390)

Läs mer om undersökningen och ta del av mer statistik här. 

LÄS MER: 

De vill fördubbla antalet lamm

Taket för svensk lammproduktion är ”Far away”

#Koll på lammen ska ge mer kött

Rovdjur får fårägare att känna oro och uppgivenhet