facebooktwittermail d

Trendbrott eller hack i kurvan?

Sågverksboomen kan innebära en långsiktig uppvärdering av massivträ. Men om det ska gynna skogsägarna måste vinsterna spridas bakåt i förädlingskedjan.