facebooktwittermail d

Tre nya fall av rotgallnematod

Förutom det första fallet av den fruktade rotgallnematoden i Halland i somras konstaterades två nya fall hos potatisodlare i Skåne under hösten visar Jordbruksverkets inventering.

Förutom det första fallet av den fruktade rotgallnematoden i Halland i somras konstaterades två nya fall hos potatisodlare i Skåne under hösten visar Jordbruksverkets inventering.
Förutom det första fallet av den fruktade rotgallnematoden i Halland i somras konstaterades två nya fall hos potatisodlare i Skåne under hösten visar Jordbruksverkets inventering. FOTO: CONNY THÅLIN

Under sommaren rapporterade ATL om det första fyndet av rotgallnematoden Meloidogyne fallax i Halland. Parasiten och den närbesläktade arten Meloidogyne chitwoodi som utgör ett allvarligt hot mot potatisodlingen hade till dess hittats fem gånger i Sverige, på tre gårdar i Skåne och två i Blekinge. Under hösten fångades ytterligare ett nytt fall av skadegöraren upp i prover från matpotatisknölar i Jordbruksverkets inventering.