facebooktwittermail d

Brister på naturbruksgymnasium – nu tar Hushållningssällskapet över

Skolinspektionen har pekat på omfattande brister på naturbruksgymnasiet Kabbarp som drivs av Hvilan utbildning. Nu tar hushållningssällskapen i tre sydliga regioner över utbildningen.