facebooktwittermail d

Tre fall av PPR i Bulgarien

Den fruktade får- och getsjukdomen PPR (Peste des petits ruminants) har nått EU. Tre fall av sjukdomen har rapporterats i Bulgarien och är de första i EU.

Sjukdomen är mycket farlig för infekterade får och getter.
Sjukdomen är mycket farlig för infekterade får och getter.

Sjukdomen PPR förekommer främst i Afrika, Indien, Mellanöstern och på arabiska halvön men nu har alltså tre fall även rapporterats i Bulgarien. Smittan är livsfarlig för getter och får. Infekterade djur får feber, saliverar mycket och andningsvägarna kan blockeras av slem. Hosta och andningssvårigheter till följd av lunginflammation är vanligt.

Dessutom får de flesta djuren våldsam diarré som leder till att djuret kollapsar och dör till följd av uttorkning. Så högt som 90 procent av infekterade djur dör och för djur som överlever är tillfriskningstiden lång.

Anmälningsplikt

Sjukdomen är i nuläget långt bort från Sverige men om man misstänker att ett djur är drabbad av sjukdomen så måste man genast tillkalla veterinär. Under tiden tills veterinär är på plats ska djuret isoleras.

Viruset är nära släkt med boskapspest- samt valpsjuke- och mässlingvirus.

Mer information om sjukdomen Peste des petits ruminants, PPR, på Statens Veterinärmedicinska anstalts hemsida.

LÄS OCKSÅ: Fruktad sjukdom drabbar gotländsk gård

LÄS OCKSÅ: Afrikansk svinpest hotar vildsvinen