facebooktwittermail d

Tre i batterimålet överklagar till HD

I mars dömdes fyra personer av hovrätten för att de grävt ned stora mängder farligt batteriavfall. Nu överklagar tre av dessa sina domar till Högsta domstolen.

En av fastigheterna där batterikrosset lämnats vind för våg ligger i Örebro kommun.
En av fastigheterna där batterikrosset lämnats vind för våg ligger i Örebro kommun. FOTO: CECILLIA PERSSON

Närmare 1 900 ton batterikross har förvarats på, eller grävts ner på, ett antal fastigheter i Mellansverige. För detta grova miljöbrott dömdes två personer till fängelse i tre respektive två och ett halvt år samt näringsförbud i början av mars av Göta hovrätt.

Två andra personer fick villkorliga domar samt böter i ett fall.

Nu vill tre av dessa att Högsta domstolen ger dem prövningstillstånd, skriver NA.se.

Rättsprocessen har dragit ut på tiden. Men det miljöfarliga avfallet har fått ligga kvar utan att någon tagit hand om det. Något som gjort många lantbrukare i närheten av dessa fastigheter uppretade:

– Om miljökontoren hittar det minsta fel hos bönder är det åtgärd och viten direkt. Vi får inte spilla en fläck med gödsel. Men det här får stå och ha sin juridiska gång. Det känns inte som om vi är lika inför lagen, säger Per Willén, lantbrukare och regionordförande för LRF Örebro till ATL.