facebooktwittermail

Träsvets kan revolutionera möbelindustrin

Limmet kan snart vara ett minne blott vid sammanfogning av träbitar. Forskaren Mojgan Vaziri vid Luleås tekniska universitet har utvecklat en metod att svetsa samman furu med hjälp av stark värme.

Trästyckena klarar fukt och bli dubbelt så hållbara som om de vore limmade, konstaterar hon i en ny doktoravhandling.

- Jag har testat sammanfogade furubitar som har fått ligga i vatten drygt ett år utan att fogen har blivit svagare. Det ger helt nya möjligheter för träindustrin som kan tillverka möbler, golv och tak utan att behöva använda miljöfarligt lim, säger Mojgan Vaziri i ett pressmeddelande.

Kraftfulla verktyg


Träsvetsning, som tekniken kallas, är en mekaniskt framkallad friktionsprocess där träet i en temperatur på cirka 450 grader frigör ämnen som kan pressas samman till en stark fog.

För att kunna beskriva träets förmåga att ta åt sig och sprida fukt har Mojgan Vaziri använt datortomografi och MRI, eller Magnetic Resonance Imaging.

- Det är kraftfulla forskningsverktyg och jag har med hjälp av dessa kunnat se att man kan förbättra beständighet mot vatten hos svetsat trä genom att ändra på olika parametrar, säger hon.ATL.nu