facebooktwittermail d

Transportbolagen går allt bättre

Transportbolagen har haft en mycket gynnsam lönsamhetsutveckling sedan 2012. Enligt LRF Konsults Lönsamhetsbarometer bland småföretagen har transportsektorn utvecklats starkast.

Transportföretagen beräknas få en lönsamhet motsvarande 19,5 procent av omsättningen (mätt på resultatet före avskrivningar) 2017 att jämföra med 18 procent 2012 och 17,5 procent när den var som lägst 2014, enligt LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för småföretag med upp till 15 anställda.

Prognosen baseras på månadsbokslut från rullande tolvmånaderstal från fjärde kvartalet 2016 fram till och med tredje kvartalet i år.

Dyrare bränsle

Transportbranschen kommer att dock att få ta itu med stigande bränslekostnader, som enligt LRF Konsult utgör 10 procent av kostnaderna och som nu är på samma nivå som 2014.

Starkast utveckling det senaste året spås dock byggbranschen få, där lönsamheten väntas stiga från knappt 21 procent till 24 procent 2017. Lägre personalkostnader anges som en förklaring till lönsamhetsförbättringen. Ökningen sker dock från ett svagt 2016 då försämrade Rot-avdrag tärde på resultaten, säger LRF Konsult.

Fyra av sex bättre

Totalt visar fyra av sex branscher (bygg, transport, konsulttjänster, service, fastigheter), handel) en bättre lönsamhet i år än i fjol. Fastigheter och handel väntas visa ett svagare resultat i år.

LÄS OCKSÅ: Småföretagen på väg mot rekordår

LÄS OCKSÅ: Bra start på året för svenska småföretag

LÄS OCKSÅ: Skogsmiljardärerna – här är listan