facebooktwittermail

Transfetter ett steg närmare förbud

Industriellt framställda transfetter kan komma att förbjudas i Sverige på samma sätt som i Danmark.

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott enades på tisdagen om att föreslå att regeringen "snarast lägger fram en lagstiftning som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel".

"Reglerna räcker inte"


- Nu kan riksdagen äntligen besluta om tvingande regler. Livsmedelsbranschen har på frivillig väg jobbat med att få ned mängden transfett men det räcker inte. Nu får vi regler som gäller för alla produkter, säger Gunvor G Ericson (MP) i en kommentar.

Transfett finns naturligt i mejeri- och köttprodukter från exempelvis kor och får. Transfettsyror kan också bildas på kemisk väg och används vid industritillverkning av olika livsmedel.

Tranfett höjer det onda kolesterolet och kar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. ATL.nu