facebooktwittermail d

Tranors framfart ersätts

En lantbrukare i Sölvesborg får 27 300 kronor i ersättning från länsstyrelsen i Örebro län för skador på sin gröda orsakade av tranor.

"Ni har inte försökt förebygga skadorna då fältet ligger strax intill en avledningsutfodring för trana. Länsstyrelsen finner det ändå skäligt att bevilja er ersättning", skriver länsstyrelsen i Örebro men uppmanar lantbrukaren till nästa odlingssäsong att försöka förebygga skador på grödorna genom att sätta upp skrämselåtgärder.

Länsstyrelsen beviljar emellanåt ersättning från statsmedel för åtgärder för att förebygga - eller ersätta skada av vilt. Här tas hänsyn till om viltet får jagas.