facebooktwittermail d

Traktortätt på Gotland

Den traktor som landat på Gotland kommer aldrig därifrån.

I alla fall verkar det så om man ska tro statistiken. När det i genomsnitt finns 32 lantbrukstraktorer i trafik per 1 000 invånare i Sverige har man på Gotland tre gånger så många.

Traktortätaste i landet

Där finns 100 traktorer per 1 000 invånare, vilket gör länet till det traktortätaste i landet.

Liksom i övriga landet är 1976 den allra vanligaste årsmodellen på ön med 198 stycken.

Tätt följt av Jämtland

På andra och tredje plats i traktortoppen kommer Jämtlands län med 67 traktorer per 1 000 invånare och Kalmar län med 61.

Det län där man får leta mest efter lantbrukstraktorer är, kanske föga förvånande, Stockholm. Där finns bara sex traktorer per 1 000 invånare

 

Om statistiken

Uppgifterna om antalet traktorer och årsmodeller kommer från Transportstyrelsens register över fordon registrerade som lantbrukstraktorer vid utgången av 2015. Här ingår också vissa ATV:er och andra fordon som klassas som lantbrukstraktorer.

Statistiken inkluderar enbart de cirka 310 000 traktorer som är i trafik. Det finns ytterligare omkring 110 000 traktorer som är avställda, men som alltså inte ingår här.

Uppgifter om länens folkmängd kommer från Statistiska Centralbyråns siffror för 2015.

 

LÄS MERBegagnat betalar sig - Göran har aldrig köpt nytt –– Här är medelåldern på traktorer i Sverige