facebooktwittermail d

Viktors ägor delas i mitten av vägbygge

Stor traktordemonstration mot exploatering av åkermark.