facebooktwittermail d

Traktormarknaden stabil trots förändring

Traktorförsäljningen ligger kvar på samma nivå som förra året. Starkast hittills i år går John Deere.

Om man tittar på de lantbrukstraktorer över tre ton som registrerats under januari och februari ser CNH ut att ha kommit igång hyfsat med försäljningen av New Holland. Men märket har fått ta stryk när det gäller antalet nyregistreringar.

New Holland är det märke som tappat mest av alla jämfört med i fjol, en nedgång från 44 till 24 traktorer.

Avtal uppsagt

Ägaren CNH håller just nu på att bygga upp en egen organisation av återförsäljare efter att man sagt upp avtalet med den tidigare generalagenten Söderberg & Haak.

Av de 24 New Holland som registrerats står CNH:s organisation för 16 stycken och den tidigare generalagenten Söderberg & Haak för åtta.

Rejäl ökning för John Deere

För CNH:s andra märke, Case IH, är det omvänt. Där står fortfarande Söderberg & Haak för majoriteten av de 25 nyregistreringarna.

Vinnaren hittills i år är John Deere som ökar rejält, från 74 registrerade lantbrukstraktorer över tre ton till 94 stycken.

Bättring för mindre traktorer

Totalt hade vid februari månads utgång 346 lantbrukstraktorer över tre ton registrerats, att jämföra med 350 vid samma tid förra året.

För de mindre traktorerna under tre ton ser marknaden bättre ut än förra året. Hittills i år är ökningen 50 procent, från 20 registrerade under januari och februari i fjol till 30 i år.

Starkast går Kubota med nästan hälften av de nyregistrerade minitraktorerna, följt av John Deere.