facebooktwittermail d

Traktorerna som revolutionerade skogen!

I skogsmaskinernas barndom spelade jordbrukstraktorn en nyckelroll. Här kan du njuta av härliga maskiner från träffen Skogens Veteraner!