facebooktwittermail

Traktorer på ammoniak är målet för Triple Win

Ammoniak är en universell energibärare som kan användas i både bränsleceller och vanliga motorer, men också som gödningsmedel i lantbruket. Agtech-projektet Triple Win hoppas att deras tävlingsbidrag ska bli lösningen på lantbrukets energiproblem.

Illustrationen visar hur ett jordbruk på ammoniak skulle kunna fungera.
Med tankar på redskapet visar den här illustrationen hur ett jordbruk på ammoniak skulle kunna fungera. FOTO: FREDRIK STORK/OLLE CARLSSON

Från solcellerna på taket via en elektrolysör som skapar vätgas, och sedan en kväveatom på det så har du framställt ammoniak (NH3).