facebooktwittermail

53 miljoner i resultat för Bergs Timber

Träförädlingskoncernen Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 53 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, jämfört med 6 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Bergs Timber tror på fortsatt gynnsam marknad för dess produkter.
Bergs Timber tror på fortsatt gynnsam marknad för dess produkter. FOTO: BERGS

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 593 miljoner kronor (528), motsvarande en tillväxt på 12 procent.