facebooktwittermail d

Tillstånd för virkesupplag kostar efter nyår

Det har hittills inte kostat att få tillstånd för att ha ett virkesupplag vid allmän väg. Men från nyår blir det ändring på det.

Alla virkes- och skogsbränsleupplag vid allmän väg måste ha tillstånd. Från årsskiftet blir det en handläggningsavgift på 2 900 kronor för dessa.
Alla virkes- och skogsbränsleupplag vid allmän väg måste ha tillstånd. Från årsskiftet blir det en handläggningsavgift på 2 900 kronor för dessa. FOTO: MOSTPHOTOS

Den skogsägare eller det skogsbolag som vill lägga upp virke eller skogsbränsle vid en allmän väg måste ha tillstånd från Trafikverket. Hittills har det inte kostat något, men från årsskiftet blir det en avgift på 2 900 kronor per ansökan.

– Tidigare har man resonerat att det skulle kosta mer att hantera ansökningarna än vad som skulle komma in i avgifter. Men nu har det omprövats så från årsskiftet gäller det här regelverket, säger Håkan Svensson, utredningsledare på Trafikverket.

Det handlar om omkring 3 500 ansökningar per år.

Tror ni det blir fler eller färre nu?

– Det återstår att se. Avgiften gäller per ansökan, inte antal upplägg, så kanske tar man med fler upplägg i varje ansökan.

Tillståndskravet gäller inom vägområdet. Hur definieras det?

– Normalt är det körbanan och området till dikets bortre kant.

Det handlar inte om att lastbilen står på vägen och lastar?

– Nej.

Så då kan traven läggas en liten bit in utan tillstånd?

– Precis.

Skogsägare och skogsbolag får ofta generella tillstånd som gäller i två år. För redan utfärdade tillstånd kommer det inte att bli någon efterdebitering.

De virkes- eller skogsbränsleupplag som ligger vid kommunala eller enskilda vägar berörs inte.