facebooktwittermail d

Trafikverket: ”Vi vill att alla ska få en bra ersättning för marken”

Att markägare har åsikter om ett stort vägprojekt menar Johan Wolgast, projektledare på Trafikverket, är naturligt. 

Själv ser han inga problem i kontakten med markägare. 

– Jag anser att dialogen fungerar bra, säger han.