facebooktwittermail

Trädslagsbyte förvärrar foderbrist

Hård viltbetning får skogsägarna att välja gran i stället för tall. Samtidigt som det då blir mindre tall att beta minskar också tillgången på ett annat viktigt foder - bärris.

I en tallskog är det alltid ljusare än i en granskog, oavsett ålder. Det ger mer bärris som viltbete på marken.
I en tallskog är det alltid ljusare än i en granskog, oavsett ålder. Det ger mer bärris som viltbete på marken. FOTO: ANN LINDÉN

När tall ersätts med gran ändras också markfloran rejält. Det kommer kanske inte som en överraskning för de som är ute i skogen, men i sin doktorsavhandling vid SLU i Alnarp har Lisa Petersson satt siffror på förändringarna. Hon har jämfört 60 trädslagsrena bestånd av tall respektive gran i åldrarna 30, 55 och 80 år, belägna mellan Växjö och Kalmar.