facebooktwittermail d

Trädsäkring får det att gå som på räls

Fram till 2012 ska Trafikverket trädsäkra 500 mil järnväg. Just nu pågår arbeten längs Kust till kust-banan mellan Alvesta och Kalmar.

- Jag stämmer av med fastighetsägarna före och även under trädsäkringen om det krävs, och gör sedan en efterbesiktning för att se om vi behöver ersätta till exempel sönderkörda ägor och vägar som virket forslats ut på, berättar avverkningsledaren Stefan Olaison.

Trädsäkring av järnvägen har visat sig vara en god investering, enligt ett pressmeddelande frrån Trafikverket.

Under den senaste stormen i södra Sverige drabbades inga sträckor som trädsäkrats av att träd och buskar föll över järnvägen. Nedfallna träd som blockerar trafiken för gods- och persontåg medför annars stora samhällsekonomiska kostnader.

Dyrt för samhället


Trafikverket har beslutat genomföra projektet "Trädsäkra järnvägar" för att öka driftsäkerheten på cirka 500 mil så kallade strategiska banor i Sverige.

Trädsäkringen sker genom avverkning av träd, vilket skapar skötselgator som sträcker sig 20 meter från vardera sidan om spåret.

Den nu aktuella sträckan omfattar cirka 14 mil och sysselsätter ett 20-tal personer i två arbetslag utrustade med motorsågar och skördare. Under slutet av 2011 ska slutbesiktningar och efterarbetet vara klart.
ATL.nu