facebooktwittermail

Trådlös trend i gråzon

Det som tillåts i Västerbotten är förbjudet i Skåne. Länsstyrelserna i landet ser olika på kameraövervakning av skogs- och entreprenadmaskiner.

-Det där är en gråzon som har att göra med hur man definierar att allmänheten har tillträde till den del som kommer att övervakas, säger Hans Landberg på länsstyrelsen i Norrbotten.

Lösningar för mobil övervakning blir allt billigare och mera lättillgängliga. Men juridiskt kan det vara snårigt.

Tolkas olika


En rundringning som ATL gjort visar att lagen tolkas olika av olika länsstyrelser, även om ingen prövat frågan ännu.

-Vi har fått telefonsamtal om det och då har jag sagt att om man vill sätta upp en kamera med inspelningsmöjlighet över en dieseltank eller nära en skogsmaskin så tycker jag att de kan göra det utan att skaffa särkilt tillstånd, säger Stellan Hallberg på länsstyrelsen i Västerbotten.

Han påpekar dock att det ska skyltas ordentligt och att kameran bara ska vara riktad mot den speciella traktorn eller tanken.

-Och då får de (allmänheten, red. anm.) ju skylla sig själva, de som klampar in i området.

Mer strikt i Skåne


Hos länsstyrelsen i Skåne har man en striktare hållning.

-Är det så att kriterierna är uppfyllda så gäller lagen, säger Björn Tideman.

Han menar att det är många faktorer som måste vägas in, som exempelvis storleken på det bevakade området, nyttan med övervakning, och framför allt hur allmänheten riskerar att påverkas.

-I slutänden väger vi allmänhetens integritetsintresse mot den sökandes bevakningsintresse. Och då gäller det att den sökande verkligen kan visa att man har problem med olika saker.
Även i Stockholm har man en liknande hållning.

Stort intresse


I Norrbotten har man märkt ett stort intresse för tekniken från skogsmaskinsbranschen. Hos länsstyrelsen har man en ganska liberal tolkning av lagen och menar att allmänheten inte har något att göra på eller precis runt en maskin. Alternativet är att reglerna skulle tolkas väldigt strikt och då skulle man i princip behöva ändra tillståndet varje gång maskinen flyttas.

-Så i praktiken hade det blivit omöjligt för den enskilde att kunna kameraövervaka utifrån det perspektivet. Hans Dahlgren