facebooktwittermail

Trädgårdsodling starkast växande inom lantbruket

Framtidstron är på topp i trädgårdsnäringen och nya odlare sökes.

– Det känns positivt, det kommer en ny generation producenter, säger Anette Borgström, försäljningschef på Mellansvenska Odlare.

– Jag ser att det finns en stor potential för trädgårdsproduktion i hela landet. Efterfrågan på ekologiskt har dock stagnerat, säger Marcus Söderlind på LRF Trädgård.
– Jag ser att det finns en stor potential för trädgårdsproduktion i hela landet. Efterfrågan på ekologiskt har dock stagnerat, säger Marcus Söderlind på LRF Trädgård. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Enligt Grönt näringslivsindex från LRF är optimismen störst inom trädgårdsnäringen. Produktionsläget är bättre och lönsamheten bedöms starkare än för ett år sedan. Mer än var fjärde odlare funderar på att utöka sin verksamhet.