facebooktwittermail d

Trädgårdsodling starkast växande inom lantbruket

Framtidstron är på topp i trädgårdsnäringen och nya odlare sökes.

– Det känns positivt, det kommer en ny generation producenter, säger Anette Borgström, försäljningschef på Mellansvenska Odlare.