facebooktwittermail

Trä tar plats i flerbostadshusen

Från 2018 till 2019 ökade antalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme med 48 procent. Samtidigt ökade flerbostadshusen med trästomme sin andel från 13 till 20 procent av den totala marknaden.

Lindbäcks i Piteå bygger trähusmoduler, här är det Emmeli Persson som jobbar i fönsterstationen i fabriken i Öjebyn.
Lindbäcks i Piteå bygger trähusmoduler, här är det Emmeli Persson som jobbar i fönsterstationen i fabriken i Öjebyn. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Bäst klimatnytta gör trä om det används i långlivade produkter. Och få skogsprodukter har längre livslängd än bostäder, så för klimatet är det därför positivt att träanvändningen ökar i byggandet. För småhus har trä redan en marknadsandel på runt 90 procent. Men de senaste åren har andelen lägenheter i flerbostadshus med trästomme också sakta krupit uppåt för att i fjol ta ett skutt till en femtedel av marknaden.

– Till viss del beror den ökade andelen på att det totala byggandet samtidigt gick ned. Men även sett till antalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme ökade det med 48 procent i fjol, till totalt 4 034 lägenheter, säger Gustaf Edgren på Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF.

Mer kapacitet

Och mer produktionskapacitet är på väg in på marknaden. Både Stora Enso, Setra och Södra investerar i fabriker för KL-trä med en kapacitet för över 3 000 lägenheter vardera. Även om det inte är troligt att de nya fabrikerna producerar fullt från start eller att hela produktionen går till bostäder pekar TMF:s prognos på en fortsatt ökning för flerbostadshus med trästomme.

– För perioden juli 2020 till och med juni 2021 är vår prognos att det kommer att byggas 5 525 lägenheter i flerbostadshus med trästomme. Men det skulle kunna gå fortare fram om man levde som man lärde i det offentliga byggandet. Inte bara säga att man ska bygga i trä utan gick före, visade vägen och verkligen byggde i trä, säger Gustaf Edgren.

För småhus är TMF:s prognos att det kommer byggas 9 500 under nästa år, lika många som prognosen är för 2020.

– Ett av de största hindren för ett ökat byggande i det här bristfälliga bostadsbyggarlandet är att det saknas byggrätter och byggbar mark. Och att landets 290 kommuner har olika särkrav för vad som är en godkänd bostad underlättar inte heller att få en rationell produktion.