facebooktwittermail

Odlare: ”Det blev mitt sämsta år”

Karl Fernholm i Sala och Ebbe Persson i Trelleborg är växtodlare med liknande erfarenheter av 2018 års torka. Bådas företag är så gott som återhämtade vid det här laget.

Karl Fernholm på Vigelshus gård, söder om Sala, drabbades hårt av torkan. Nu är hans företag på god väg att återhämta sig.
Karl Fernholm på Vigelshus gård, söder om Sala, drabbades hårt av torkan. Nu är hans företag på god väg att återhämta sig. FOTO: DAVID LARSSON

Karl Fernholm på Vigelshus gård söder om Sala odlar 425 hektar ekologiskt: spannmål, höstoljeväxter och åkerböna, bland annat. Han drabbades hårt av torkan 2018. Skörden blev hälften så stor som normalt, men han kompenserades i viss mån av att priserna gick upp eftersom han inte hade några fastpriskontrakt.