facebooktwittermail d

”Årets torka kan påverka tillväxten även nästa år”

Den torra försommaren har inneburit stora prövningar för skogsbruket. Torkan bromsar tillväxten hos träden samtidigt som flera skadeinsekter frodas i värmen.