facebooktwittermail

Öländsk torka ökar risken för näringsläckage

Torkan på Öland orsakar problem med läckage av växtnäring från jordbruksmark.

– En lösning är att använda kvävesensorer. Det behövs även fler bevattningsdammar, säger Markus Hoffman, mark- och vattenexpert på LRF.

Ölands lantbrukare har drabbats hårt av torka de senaste åren.
Ölands lantbrukare har drabbats hårt av torka de senaste åren. FOTO: ROLF CHRISTENSEN / TT

På senhösten och vintern efter den svåra sommartorkan 2018 visade SLU:s mätningar på skyhöga halter av nitrat i dräneringsvatten och grundvatten i södra Sverige. Anledningen var att grödorna inte tagit upp växtnäring från gödseln så som de brukar.