facebooktwittermail

Torkan hot mot den mentala hälsan

Torkan och den mentala hälsan - nu måste vi agera - skriver Peter Lundqvist i sin debattartikel.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Många av Sveriges lantbrukare sover dåligt nu, inte minst av oro på grund av torkan och de konsekvenser det kan bli för djuren, ekonomin, familjen och företaget. Oro och dålig sömn kan också indirekt påverka hälsan, humöret och uppmärksamheten, vilket kan öka risken för felaktiga beslut, misstag och olycksfall.

Det är dock positivt att läsa hur många enskilda och organiserade initiativ som tas för att finna lösningar och lättnader för drabbade lantbrukare. Detta gör det också lättare att prata om dessa frågor, vilket är viktigt för dem som upplever stor oro.

I dagarna har vi precis avslutat en stor internationell konferens i Kanada om lantbrukets arbetsmiljöfrågor. Stort fokus låg på lantbrukares mentala hälsa, inte minst under stress på grund av torka, bränder, översvämningar och ekonomiska problem.

Det konstaterades bland annat att självmorden ökar, att tillgången till psykologer och psykiatri blivit allt sämre för boende på landsbygden i de flesta länder. Många initiativ tas dock för att de som i arbetet möter lantbrukare ska vara bättre rustade för att möta, prata med och stötta de som är i riskzonen.

I anslutning till konferensen arrangerades en kortkurs med ett koncept som används i Kanada för bland andra veterinärer, servicepersonal, olika rådgivare med flera vilka kan bidra till att oron kan luftas och lätta något. Att det sedan finns tillgång till journummer att ringa någon kollega och vid behov få hjälp av banken, rådgivare eller psykolog/psykiatri är i dag lika viktigt för bonden i Sverige som i USA, Kanada, Australien eller Irland.

De oroande signalerna som kommer i Sverige är med stor sannolikhet bara början på en större kris – både ekonomiskt och hälsomässigt – när det faktiska utfallet av torkan står klart. Vi måste nu omgående kraftsamla och mobilisera för att konsekvenserna ska minimeras och bli möjliga att hantera för den enskilde lantbrukaren. Initiativet och ansvaret för detta ligger på regeringen och landsbygdsministern – även om vi är många som vill hjälpa till!

Peter Lundqvist

Professor i arbetsvetenskap vid SLU

President för International Society for Agricultural Safety and Health (ISASH)