facebooktwittermail d

Torkan kan kosta danska jordbruket sex miljarder danska kronor

Torkan fortsätter att slå hårt mot jordbruket i Danmark. Blir det som rekordtorra 1992 kommer den totala förlusten att uppgå till sex miljarder danska kronor.

Bristen på regn och ett rekordvarmt maj har gjort att jordbruket kan förlora miljarder.
Bristen på regn och ett rekordvarmt maj har gjort att jordbruket kan förlora miljarder. FOTO: ALEXANDER WEIMAR

Bristen på nederbörd fortsätter i Danmark och nu börjar allt fler experter att jämföra årets torka med rekordtorra 1992. Då minskade jordbruksavkastningen med 23 procent. Om torkan skulle ge samma avkastning i år som 1992, och om det inte finns några prishöjningar på världsmarknaden så kommer den totala förlusten att uppgå till drygt sex miljarder danska kronor, enligt danska TV2 som får stöd ifrån forskare vid Köpenhamns universitet.

"Vi har haft den varmaste maj någonsin och tillskillnad mot sommaren 1992 har vi ett vattenunderskott som är större nu", säger Troels Toft, chef för Seges, kunskapscenter för jordbruk och mat, till danska TV2.

Troels Toft menar att flera danska bönder kan komma att gå i konkurs på grund av den torkan.

"Det finns inget vatten för vete, korn eller rapsfrön. Det betyder att kärnstorlekarna blir för små och samma med avkastningen. Det är väldigt allvarligt och måste vara katastrofalt för lantbrukarna,", säger Troels Toft till Danska TV2.

LÄS OCKSÅ: Värme och torka slår hårt mot danska bönder

LÄS OCKSÅ: Bristen på regn skapar osäkerhet kring skörden