facebooktwittermail

”Gudrun blev en väckarklocka”

Sommarens torka och den stora risken för skogsbränder har på nytt aktualiserat frågan om försäkringar för skogsägare.

Behovet av att försäkra sin skog blev smärtsamt tydligt för många skogsägare efter stormen Gudrun. Länsförsäkringar som är störst på marknaden när det gäller att försäkra privatägd skog, konstaterar att dagens skogsägare är måna om att värna sina marker.

– Vi ser en ökad medvetenhet bland våra kunder, de vill skydda sin skog mot brand, storm och insektsangrepp. Vi ser också att kostnaderna för stormskydd har ökat de senaste tio åren. Det kan bli oerhört dyrt med stormskador, det såg vi inte minst efter Gudrun, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist vid Länsförsäkringar AB.

Att försäkra sin skog mot bränder och stormar har blivit vanligare efter stormen Gudrun.
Att försäkra sin skog mot bränder och stormar har blivit vanligare efter stormen Gudrun.

På Dina Försäkringar som har cirka 15 procent av marknaden för lantbruksföretagare kan skogsägare försäkra sin skog genom en tilläggsförsäkring till lantbruksföretaget. Tilläggsförsäkringen finns antingen bara för skogsbrand eller som skogspaket, den senare skyddar även mot stormskador, snöbrott och skada på föryngring genom torka, frost, svamp, sork- eller insektsangrepp.

– Stormen Gudrun blev en väckarklocka, då insåg våra kunder att det kan bli kostsamt att stå utan försäkring på skogen. I dag är medvetenheten hög och de flesta som äger skog väljer också att försäkra den, säger Annika Engquist, produktspecialist för lantbruk på Dina Försäkringar.

Dina Försäkringar har nyligen gjort om sin skadereglering för skogsskador. Nu har bolaget fyra skadereglerare som alla är specialister på skogsskador som hanterar alla sådana ärenden. Bolaget har också tagit fram en värderingsmall som används tillsammans med skogsägarens skogsbruksplan vid en skadereglering.

– På det sättet kan vi se mer exakt vad det är för skog som har skadats när vi ska värdera och räkna ut ersättningen i stället för att utgå från schablonvärden, förklarar Annika Engquist.

Branschen bättre på att förebygga

Hon tycker också att skogsbranschen har blivit bättre på att minska riskerna för skogsbränder.

– Vi märker stor skillnad efter Västmanlandsbranden 2014. Entreprenörerna är försiktigare när de kör och det finns två olika regelverk att förhålla sig till, dels släckutrustning för att kunna släcka runt omkring, dels vilket skydd maskinen behöver. Om brandrisknivån är 4 eller högre ska det också finnas ett samrådsavtal. Via Skogforsks branschgemensamma riktlinjer och Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer för hur man förebygger skogsbränder hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen, säger Annika Engquist.

LÄS MER: Sådden orsakade larm om skogsbrand

LÄS MER: Familjen maktlös efter branden