facebooktwittermail d

Torka och insekt skadade skogen

Granbarkborren orsakade mest problem för skogsägare i norra Sverige medan torka och bränder drabbade skogsägare i södra Sverige. Det visar Skogsstyrelsens rapport över skogsskador 2016.

Granbarkborren kan ställa till med skada även i år, Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare att ta bort vindfällen snabbt för att undvika angrepp.
Granbarkborren kan ställa till med skada även i år, Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare att ta bort vindfällen snabbt för att undvika angrepp. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Förra året slapp de svenska skogsägarna de stora skogsbränderna och de värsta stormarna. När Skogsstyrelsen rapporterar fjolårets skogsskador bedömer myndigheten att det varit relativt lugnt.

Ny svampsjukdom upptäckt

Ett orosmoln var upptäckten av att svampen Diplodia pinea angripit ett tallbestånd i Arlandatrakten. Sjukdomen som inte tidigare har påträffats i Sverige orsakar stora problem i sydöstra Europa. ATL har skrivit om hur markägaren tvingades stå för kostnaden själv när han tvingades avverka ett tallbestånd för att hindra att svampsjukdomen sprids.

Betesskador vanligt problem

Skogsstyrelsens rapport visar också att betesskador från klövvilt är ett stort problem främst i södra och mellersta Sverige. I norra delen av landet har granbarkborren ställt till med stora skador, framför allt i Medelpad, Ångermanland, Jämtland och norra Hälsingland. Skogsstyrelsen rekommenderar skogsägare att fortsätta följa utvecklingen även i år och ta bort vindfälld skog för att minska risken för nya angrepp från granbarkborren.

Torka ställde till svårigheter i södra delen av landet och det brann bland annat på Gotland där 130 hektar förstördes. Torkan har också slagit ut planteringar och dödat och stressat även äldre granbestånd visar rapporter från flera håll i landet.

LÄS OCKSÅ: Nya svampsjukdomen utreds akut

LÄS MER: Hela Skogsstyrelsens rapport om skogsskador