facebooktwittermail d

Torka minimerar tappning ur Åsnen

Nu minskas tappningen ur sjön Åsnen på grund av den långa torkan.

Den låga vattennivån efter torkan göra att tappningen från Åsnen nu minskas.
Den låga vattennivån efter torkan göra att tappningen från Åsnen nu minskas. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är staten som äger regleringen av sjön Åsnen och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nu har länsstyrelsen beslutat att minskan tappningen av vatten från Åsnen.

Vattenståndet har under sommaren och hösten sjunkit och ligger nu strax över sänkningsgränsen trots att tappningen legat på miniminivå sedan maj i år.

Enligt vattendomen ska nu tappningen ökas från den 16 oktober. Länsstyrelsen har beslutat att frångå den bestämmelsen och minska tappningen.

Det är tillåtet enligt domen vid långa perioder med för låg tillrinning men måste göras med minsta möjliga skada för sjön och Mörrumsån nedströms Åsnen. Därför uppger länsstyrelsen att den också följer utvecklingen noga.