facebooktwittermail d

Lantbruket kämpar mot torkkatastrofen

Läget runt om i landet under den pågående torkan blir allt mer desperat. Djurägare försöker skänka, sälja och slakta bort de djur de inte har foder till och skogsbruket står på flera håll helt still.

ATL sammanfattar här läget ur flera olika aspekter.

Ordförande för Spannmålsodlarna, Johan Karlzén, är en av många som fått se sina marker bli brunbrända i torkan.
Ordförande för Spannmålsodlarna, Johan Karlzén, är en av många som fått se sina marker bli brunbrända i torkan. FOTO: OLA TORKELSSON

Slakten:

Oroliga djurbönder kontaktar slakterierna med frågor om att slakta i förtid. Hos Skövde slakteri sträcker sig kön för oplanerad slakt fram till januari och slakteriet försöker prioritera mjölkkor. KLS och Scan uppger att de ännu inte har slaktat några djur på grund av foderbrist, men att de har fler samtal än vanligt från djurägare. Många hoppas fortfarande kunna klara sig, bara det kommer regn.

Läs hela artikeln här.

Djuren:

Lantbrukare försöker hitta alternativa beten, i skogen eller på trädor. Många stängslar in nya marker för djuren att beta.

Flera djurägare har den senaste veckan annonserat i sociala medier om att de säljer eller överlåter sina djur på grund av brist på foder. Resta gård är en av de gårdar som nu skänker bort 68 av sina 145 linderödssvin, då slakteriet inte har möjlighet att ta emot dem.

Läs hela artikeln om Resta här.

Grovfodret:

Uppmaningar kommer från flera håll om att de som har gräs att avvara ska ta det till vara. Det har också framförts krav om att regeringen ska agera för transporter av foder.

– Vi måste få ut budskapet att det gäller att slå och rulla ihop varenda centimeter gräs, att inte hacka halmen och att varje strå måste tas till vara, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten.

Flera kommuner erbjuder också lantbrukare att ta gräs på deras marker.

Läs mer här och här.

Politiken:

EU:s krisfond behöver användas för att ersätta slakterierna för att frysa in kött och på så vis öka slaktkapaciteten, det föreslår bland andra Stefan Gård, ordförande för Sveriges mjölkbönder, och Anders Kälvelid, inköpschef på Skövde Slakteri.

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C), föreslår att regeringen tillsätter en nationell krisgrupp.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) jobbar tillsammans med Finland och de baltiska länderna på att få loss ut pengar ur EU:s krisfonder.

Läs mer här.

Kontrollerna:

Jordbruksverket har lagt till extra information till den manual som länsstyrelsens kontrollanter använder sig av. Det gäller till exempel undantagen för skörd på träda och fokusarealer. I den vanliga manualen finns också information om hur kontrollanterna ska agera vid nödlägen, så kallad force majeure.

Skogen:

Sedan i måndags har Södra stoppat allt skogsarbete, även gallring och slutavverkning, på grund av den extrema brandrisken. Än så länge ska virkesförsörjningen klara sig ändå.

– Från midsommar och fram till mitten på juli är det en inplanerad semesterperiod och många entreprenörer är lediga. Därför körde vi redan före stoppet på en begränsad avverkningstakt, så tappet blir ganska litet i förhållande till normalt läge, säger Sofia Petersson, virkeschef på Södra.

Läs hela artikeln här.

Krav:

Kravs styrelse har beslutat om en tillfällig regeländring som innebär att den som inte kan få tag i Krav-märkt grovfoder till sina certifierade djur i stället kan använda EU-ekologiskt grovfoder eller ansöka om dispens hos Jordbruksverket för att ge konventionellt grovfoder.

Läs hela artikeln här.

Bevattning:

Det är tomt i hyllorna hos det danska bevattningsföretaget Agrometer. Utrustning som under flera år stått oanvänd ute hos lantbrukare har dammats av och behöver reservdelar. Även nyförsäljningen har ökat.

– I vårt reservdelslager hade vi varor som skulle räcka i tre år. De försvann under sex till åtta veckor. Det är Danmark och Sydsverige som tagit mest, berättar Svend Højrup, från Agrometer.

Läs hela artikeln här.

Konsumenterna:

LRF vädjar till kommuner och konsumenter att köpa kött från svenska betesdjur.

– Slakterierna måste ha kunder - det är det som stoppar upp det nu. Med större efterfrågan kan de börja slakta mer. Kunde vi bara öka på den svenska andelen av det kött som konsumeras så hade det underlättat för att få bättre priser, säger Maria Hofvendahl Svensson på LRF Skåne.

Läs hela artikeln här.