facebooktwittermail

Fungerar LRF:s lokala demokrati?

Valberedningarna har ett stort ansvar för vem som sitter på förtroendeposterna, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är inte konstigt att även lantbrukare kan hamna i problem av olika slag, som också går ut över företagandet. Om det finns djur kan de fara illa. Det är förståeligt men inte acceptabelt. Det finns också lantbrukare som inte har förmågan eller intresset för att sköta djur och alltså inte borde ha några.

Det kan vara svårt för grannar att gripa in, mitt hem och min gård är min borg. LRF har ibland förmågan i sitt omsorgsarbete att hjälpa grannar som fått problem. Det är mycket bra och tecken på ett starkt samhälle.

Det är däremot svårt att förstå hur en demokratisk organisation som LRF kan ha förtroendevalda som är dömda för djurplågeri och har djurförbud. En intresseorganisation kan ställa vilka höga krav de vill på sina företrädare och Palle Borgström sätter ribban högt för djuromsorgen.

Så frågan är: Vad i Herrans namn gör valberedningarna på de olika nivåerna i organisationen? Där finns ju möjligheten att vaska fram de kandidater som är bäst lämpade och står för organisationens värderingar.

Bryr man sig inte om att besöka kandidaterna och se hur de har det och känna dem på pulsen? Eller hör det till den privata sfären och är ointressant? Eller är de värderingar som LRF-toppen vill föra fram inte gångbara i lokalavdelningarna?

Det är säkert så att det spänner ordentligt i många frågor mellan LRF-toppen och tjänstemännen i Stockholm å ena sidan och medlemmarna å den andra. Så ska det vara i en organisation.

Men om man ska sköta sina djur väl eller inte ska inte vara en sådan fråga. Valberedningarna har en nyckelroll och måste ha integritet.

MER OM UPPDRAG GRANSKNING, KRAV OCH LRF:…

Misskötsel hos förtroendevalda inom LRF

Krav om granskningen: Stämmer inte med vår bild

Uppdrag granskning: ”Krav undviker eller förvränger viktiga fakta”

Krav i replik: ”Inte systemfel i kontrollen”

Kritiserat Krav-slakteri stoppar slakten

Ledare: Låt inte enskilda fall drabba hela näringen

Kravbönder: ”Liten klick gör stor skada”