facebooktwittermail d

Försök med toppskydd ska rädda ungskog i norr

Arjeplog

Arjeplogs Allmänningsskogar testar nu två olika metoder för att skydda ungskog från älgbetesskador. Efter första vinterns experiment med ett mekaniskt toppskydd för ungtall ser det positivt ut.