facebooktwittermail

Äpplen och hästar ger bästa lönsamheten

Häst och frukt. I de segmenten finns Sveriges lönsammaste lantbruksaktiebolag, enligt en sammanställning som ATL gjort.

Fruktodlare och hästföretag hamnar högst på ATLs 50-lista över de mest lönsamma aktiebolagen inom de gröna näringarna.
Fruktodlare och hästföretag hamnar högst på ATLs 50-lista över de mest lönsamma aktiebolagen inom de gröna näringarna. FOTO: ISTOCK OCH ANN LINDÉN

Äppelodling. Travhästavel. Och dressyr. Det är verksamheten i Sveriges tre lönsammaste lantbruksaktiebolag. Åtminstone blir topplistan så utifrån ett femårsperspektiv för de aktiebolag som är kopplade till jordbruk.