facebooktwittermail d

Äpplen och hästar ger bästa lönsamheten

Häst och frukt. I de segmenten finns Sveriges lönsammaste lantbruksaktiebolag, enligt en sammanställning som ATL gjort.