facebooktwittermail

Toppjurists lagtolkning ifrågasätter svenskt slaktkrav

Ett totalförbud av obedövad slakt bryter mot EU:s skydd av religionsfriheten, anser en generaladvokat vid EU-domstolen.

FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB/TT

Religionsfriheten, inklusive rätten att få slakta djur enligt ens tros traditioner, är starkare än skyddet av slaktdjurs välfärd. Det anser generaladvokaten Gerard Hogan vid EU-domstolen. Hans förslag till avgörande gäller ett belgiskt ärende, men går EU-domstolen på samma linje kan det få konsekvenser för svenskt djurskydd.