facebooktwittermail d

Tonvis med skrot på svenska gårdar

Landets bondgårdar är fulla av skrot. Under 2010 samlades 1 350 ton farligt avfall och 7 850 ton skrot in från sammanlagt 7 633 landsbygdsfastigheter.

Det innebär en besparing av lika mycket koldioxidutsläpp som sker vid uppvärmning av drygt 4 000 småhus under ett år, uppger Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Skrotinsamlingen genomfördes inom ramen för företagets återvinningsförsäkring, som lanserades 2007 och ingår som en del i lantbrukarens försäkringsskydd.

- Förutom att vi alla får en renare miljö kan de stora mängderna avfall återvinnas för en ny vända i kretsloppet. Dessutom kan stora mängder kemikalier oskadliggöras med säkra och miljöriktiga metoder, säger Kent Larsson, ansvarig vid Länsförsäkringar, i en kommentar.ATL.nu