facebooktwittermail d

Tönnies öppnar jätteslakteri i Kina

Tyska slakterigruppen Tönnies bygger ett slakteri i Kina för upp till sex miljoner slaktade grisar om året.

Den kinesiska grisbranschen är hårt drabbad av stora utbrott av afrikansk svinpest.
Den kinesiska grisbranschen är hårt drabbad av stora utbrott av afrikansk svinpest. FOTO: GUIDO KIRCHNER/DPA/TT

Till en början ska slakteriet som byggs i Sichuanprovinsen ha en kapacitet på två miljoner grisar årligen, uppger Tönnies i ett pressmeddelande. Kapaciteten ska sedan gå att bygga ut till sex miljoner per år.

Investeringen landar på runt 500 miljoner euro, motsvarande 5,1 miljarder kronor.

Enligt kinesisk lag måste affärer som denna ske i ett samriskföretag, även kallat joint venture, med en kinesisk samägare. I detta fall rör det sig om Dekon Group, som är ett dotterbolag till jättekoncernen West Hope Group.

Hårt drabbad av afrikansk svinpest

Den kinesiska grisbranschen är hårt drabbad av stora utbrott av afrikansk svinpest. Utvecklingen i landet går mot att mindre slakterier ersätts av större koncerner som tillämpar västliga standarder för hygien och säkerhet.

”Efterfrågan på griskött i Kina och i många andra asiatiska länder är stor och kommer att fortsätta att växa de kommande årtiondena”, säger Clemens Tönnies från ägarfamiljen i samma pressmeddelande.

”Detta joint venture är nästa steg i vår internationalisering. Vi för med oss vår kunskap om matproduktion byggd på tyska standarder ut i världen och stärker kvaliteten och säkerheten i utbudet i Kina”, fortsätter Clemens Tönnies.