facebooktwittermail d

Skogsägare överklagar krav på artinventering

Tillsammans men Norra Skog överklagar Tommy Blomberg Skogsstyrelsens inventeringskrav av fridlysta arter.

– Jag överklagar för att få rätsida på det här, det blir väldigt besvärligt för skogsbruket om vi ska ta hänsyn till alla vilda fåglar, säger han.