facebooktwittermail

Tomatodlare vill expandera

Den nedlagda flygplatsen i Oskarshamn kan bli lokaliseringen för en ny storskalig växthusodling av tomater. Det när storproducenten Garderners Pride planerar en etablering i Sverige.

FOTO: MOSTPHOTOS

Flera media har tidigare rapporterat om att det nederländska företaget Gardeners Pride vill expandera genom att etablera en storskalig odling i Sverige.

Företaget har tittat på olika alternativ i ett antal kommuner. Bland kriterierna för en etablering finns tillgång till stora ytor, bra logistik och tillgång från restvärme från annan verksamhet.

Ett av alternativen uppges vara Oskarshamns nedlagda flygplats kan vara en möjlig plats. För kommunen skulle det handla om nya arbetstillfällen.

I ett första skede, om planera på en etablering blir verklighet, handlar det om att bygga ett växthus stort som 10 hektar och i en andra etapp ett dubbelt så stort. Varje hektar beräknas innebära 20 arbetstillfällen under högsäsong.

– Ytterst är det förstås en politisk fråga att avgöra hur man vill använda flygplatsen i framtiden men en växthusetablering skulle kunna vara en realistisk och bra användning av området, säger kommundirektören Rolf Persson till lokaltidningen Nyheterna.

Gardeners Pride odlar främst cocktailtomater och mindre tomater. Vid högsäsong har företaget omkring 100 anställda.